Stölder/inbrott

Om du drabbas av stöld eller inbrott i lägenhet, förråd eller i garaget så ska du anmäla detta till polisen.

Meddela även styrelsen så fort som möjligt så att åtgärder kan vidtas för att förhindra ytterligare stölder.  

Om det gäller inbrott i lägenheten så skall man alltid ringa 112! 

För inbrott i förråd, bil eller liknande så görs en polisanmälan genom att antingen ringa 114 14 eller via polisens e-tjänst:

Steg 1 Anmälare – Anmälan av stöld (polisen.se) 

För att informera styrelsen så gör man det genom att maila: styrelsen@brfgreenroof.se eller ringa 0707-286365

Man behöver även kontakta sitt försäkringsbolag för de personliga tillhörigheter man blivit av med eller andra skador på egendom. Detta går på den egna hemförsäkringen. 

Förebyggande arbete 

Kontakta styrelsen om du ser misstänkta aktiviteter i våra hus.  Håll uppsikt så att inga obehöriga vistas i vårt garage. Släpp inte in okända personer i trapphusen. Fråga i stället vem de söker. Se till att ytterdörren stängs efter dig och att dörrarna till förrådsutrymmen går igen ordentligt och är låsta. 

Håll alltid den egna lägenhetsdörren låst! Om det är ett pågående brott ring 112, konfrontera inte personen/personerna för att försöka förhindra brottet. Man vet aldrig hur personen/personerna reagerar.