Mäklarinformation

Föreningen

Vi är en förening som bildades 2017 med fastighetsbeteckning Kvillebäcken 75:1. Fastigheterna består av ett lamellhus och ett punkthus. Dessa två byggnader har fem trapphus förlagda på adresserna Solventilsgatan 12-14, Gamla Tuvevägen 6-8 och Långängen 5. Samtliga trapphus har 5 våningar, med undantag för punkthuset på 8 våningar. Det finns en underliggande källare med garage, lägenhetsförråd och barnvagnsrum samt två cykelrum i anslutning till innergården där du kan ställa din cykel.

– Föreningen har en uthyrd verksamhetslokal samt ingår i samfälligheten Göteborg Brämaregården GA:22 för sopsugshantering i området.

– Föreningens fastighet är fullvärdesförsäkrad hos Trygg Hansa inklusive styrelseansvarsförsäkring.

Lägenhetsfördelning

1 st 1 rum och kök
85 st 2 rum och kök
9 st 3 rum och kök
5 st 4 rum och kök

Takterrasser och innegård

Föreningen har en gemensam innergård samt tre takterrasser där det är fritt att röra sig och uppehålla sig.

Avgift

I avgiften ingår värme och kallvatten samt ett TV-paket, internet och IP-telefoni via Telia Triple play fram till februari 2024, därefter ingår endast bredband och IP-telefoni från Bahnhof. Därutöver även bostadsrättstillägg.

El

Varje bostadsrättshavare tecknar eget abonnemang avseende hushållsel.

Parkering

Vi har en boendeparkering i källaren i huset med 39 bilparkeringar, varav fåtal platser för elbil och 2 MC-platser. Kostnaden är 1250kr/mån respektive 625kr/mån.
Boendeparkeringen sköts av Bredablick förvaltning.

Gästlägenhet

Vi har en gästlägenhet belägen på första våningen med ingång från huvudentrén på Långängen 5. Kostnaden är 400kr/natt och faktureras på din nästkommande avgiftsfaktura.

Årsredovisning och stadgar

Årsredovisning 2022

Stadgar

Överlåtelse- och pantsättningsavgift

För arbete med överlåtelse av bostadsrätt skall av bostadsrättshavare uttagas överlåtelseavgift med belopp motsvarande 2,5 % av prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110).
För arbete vid pantsättning av bostadsrätt skall av bostadsrättshavare uttagas pantsättningsavgift med 1,0 % av prisbasbeloppet.

In- och utträdesansökan

Skickas till vår förvaltare Bredablick förvaltning.

Inglasning av balkonger

Bygglovet för inglasning av balkonger gäller endast för lamellhuset och utgår den 15 juli 2025.
För punkthuset finns det ingen möjlighet att få bygglov för inglasning.

Avgiftsförändringar

Med tanke på ökade räntekostnader och att vi fortsatt vill ha ett hållbart ekonomisk resultat har en avgiftshöjning på 9% trätt i kraft 1 januari 2023.

Dammbildning är enligt underhållsplan planerad till tredje kvartalet 2023.